divendres, 14 de gener de 2011

Formats i tipus de documents d'ús a les administracions públiques

En aquesta unitat estudiarem els documents administratius bàsics. Es tindrà en compte les directrius marcades per el Ministeri d'Administracions Públiques.

Entrarem al portal de la Diputació de Barcelona on podrem ampliar el tema.